Herbalife Việt Nam xin điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Công ty TNHH một thành viên Herbalife Việt Nam vừa có văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và cấp giấy phép kinh doanh.

Herbalife Việt Nam xin điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Dự án Công ty TNHH một thành viên herbalife Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001059 chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 20/4/2016 do Ủy ban nhân dân TP HCM cấp.

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đổng thời cấp Giấy phép kinh doanh đề nghị bổ sung mã HS 3305, 3303, 3401,02008,02104,4901. Bổ sung mà HS để thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, và bao gồm cả bán lẻ theo phương thức đa cấp) đối với một số mặt hàng có mã HS 3305,3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615.

 

Theo : moit.gov.vn/vn/tin-tuc/8060/herbalife-viet-nam-xin-dieu-chinh-giay-phep-kinh-doanh.aspx

 

Bài viết gần đây :